Jeugdhaai

Dit verhaal ” jeugdhaai ” werd opgemaakt door 6 jeugdige fantasierijke leden van de duikclub ” Gentse Dolfijnen”

Jeugdhaai

Een groepje van zes jonge duikers konden niet stilzitten, ze wilden op groots avontuur. Ze namen hun uitrusting en gingen vol enthousiasme de grote, diepe Rode Zee in.

Na een lange en vermoeiende zoektocht had één van de jonge duikers een monstrueuze “green turtle” gespot. Hij riep de andere duikers bijeen en ze volgden samen de gigantische schildpad de diepte in.

Tot het noodlot toesloeg… De schildpad kwam vast te zitten in een enorm anker. De jongeren twijfelden geen seconde! Ze wisten wat hen te doen stond! Yolo( you only live once)!!! Ze riskeerden hun jonge levens om het oude beest te redden. Ze doken wel acht meter de onvoorspelbare, duistere diepte in.

Toen de zes zotte zeelieden de schildpad naderden zagen ze een mysterieuze schim van onder de schildpad opduiken. De jonge duikers raapten hun moed bijeen en besloten hun missie verder te zetten. Ze bereikten de schildpad en zagen dat er een hongerige haai op de rug van de schildpad rustte.

De helden raapten al hun kracht bijeen en duwden de schildpad de vrijheid in. De schildpad en haai waren vrij en dankten hun redders door zich aan het oppervlak te vertonen. Ze toonden al hun kunstjes en sprongen een paar keren het water uit. De dappere duikers volgden de schildpad nog een tijdje om zeker te zijn of alles in orde was. De schildpad en haai verdwenen in de duistere Rode Zee…

De zes redders penden hun verhaal neer en het ging meteen de wereld rond.

 

Kerim Alci, Martin De Vos, Nathan De Vos, Manon De Vos, Vincent Van Belle en Alexander Van Belle.

24 Jul 2018, @Safaga, Egypte

 

This story ” Youth shark “was prepared by 6 youthful, imaginative members of the diving club “Ghent Dolphins”

Youth shark

A group of six young divers could not sit still, they wanted a great adventure. They took their equipment and went into the big, deep Red Sea full of enthusiasm.

After a long and exhausting search one of the young divers had spotted a monstrous “green turtle”. He called the other divers  and together they followed the giant turtle into the depths.

Until fate struck … The turtle got stuck in a huge anchor. The youths did not doubt for a second! They knew what to do! Yolo (you only live once) !!! They risked their young lives to save the old beast. They dove the unpredictable, dark depth for eight meters.

When the six foolish sailors approached the turtle, they saw a mysterious shadow pop up from under the turtle. The young divers gathered their courage and decided to continue their mission. They reached the turtle and saw that a hungry shark rested on the back of the turtle.

The heroes gathered all their strength and pushed the turtle into freedom. The turtle and shark were free and thanked their rescuers by showing themselves on the surface. They showed all their tricks and jumped out of the water a few times. The brave divers followed the turtle for a while to make sure that everything was in order. The turtle and shark disappeared in the dark Red Sea …

The six rescuers wrote down their story and immediately went around the world.

 

Kerim Alci, Martin De Vos, Nathan De Vos, Manon De Vos, Vincent Van Belle en Alexander Van Belle.

24 Jul 2018, @Safaga, Egypte

 

house-reef-cleaning

housereef

Een blog gemaakt door duikteam Ortega over house-reef-cleaning

NL |Diving against debris

Voor vertrek hadden wij met het team “Duikteam Ortega”, het idee opgevat om de duikwereld weer wat mooier te maken en rommel op te ruimen. We willen immers nog lang in deze mooie wereld te gast zijn. Gewapend met onze duikuitrusting en een aantal netzakken zijn we te water gegaan op het huisrif. Wat is het huisrif met zijn leven toch wonderschoon. het huisrif wat zich tussen de negen en twaalf meter bevindt, barst van het leven en je komt gewoon ogen tekort. Omdat je ook in een gebied zit waar veel lokale bevolking zwemt, vind je tevens afval onder water. We hebben op de terugweg al het afval wat we mee konden nemen in onze netzakken gestopt en mee uit het water genomen. Eenmaal uit het water zie je dan pas eindelijk hoeveel het is. We hebben niet alleen een mooie duik gemaakt met als toetje de huis-schildpad, maar ook de zee een stukje schoner gemaakt !

A blog made by diving team Ortega about house-reef-cleaning:

ENG | Diving against debris

Before leaving, we had the idea with the team “Diving team Ortega” to make the diving world more beautiful and to clean up rubbish. After all, we want to stay a long time in this beautiful world. Armed with our diving equipment and a number of meshbags we went to the house reef. What is the house reef with his life so beautiful. the house reef, which is between nine and twelve meters, is bursting with life and you just lack eyes. Because you are also in an area where many locals swim, you also find waste under water. On the way back we put all the waste that we could take with us into our meshbags and taken out of the water. Once you are out of the water, you can finally see how much it is. We have not only made a nice dive with the house turtle as highlight, but also made the sea a bit cleaner!

Duiken rond Safaga met Dory

Duiken rond Safaga met ‘Dory’

De Dory, onze trots, is onze eigen boot. Vanaf het hotel is het een kleine wandeling naar de haven waar Dory ligt te wachten op de dagelijkse trips voor de duikers of snorkelaars van die dag. Dory is ook uitgerust voor mensen met een beperking. Zo is er een lift aan boord om de duiker gemakkelijk in en uit het water te brengen, en hebben de toiletten/douches een extra brede deur en zijn ruim genoeg voor een rolstoel. Dit alles opgefleurd met een dory-beschilderde wand.

In en rond Safaga zijn er vele leuke, mooie duikstekken. Afhankelijk van de wind en in samenspraak van onze instructeur Moestapha en onze kapitein Shasly wordt bepaald waar gedoken wordt die dag. Bij veel wind wordt er meestal dichtbij gedoken in de luwte van de baai. Hier heb je ondermeer Abu Soma Garden, Gamal Kebir en Gamal Soraya, Tobia Arbaa, Tobiaa Kebir en Tobia Soraya. ‘Kebir ‘ staat voor ‘groot’, ‘Soraya’ betekent ‘klein’. Tobia Arbaa (4) wordt ook wel Tobia 7 pinakels genoemd. Er zijn in feite 4 zuilen onderaan, maar enkele splitsen zich, en zo zijn er 7 spitsen.

Buiten de baai vind je ondermeer nog Panorama reef, Middle reef, Shaab Sheir, Abu Kafan. Allen heel mooie riffen en dropoffs. En natuurlijk is er ook het wrak van de Salem Express. Dit is een 100m lange auto/ferry boot. Een spijtige tragedie heeft zich afgespeeld in 1991 in het midden van de nacht. Dit is een maritiem graf van vele mensen, daarom vragen wij om met respect te duiken op deze plaats. Het wrak ligt tussen de 12 en 30m diep en begint mooi begroeid te zijn met koralen en sponsen. Je hoeft niet naar binnen te gaan om een mooie duik te hebben.

Verder hebben wij ook nog ons huisrif. Een mystieke plek met vele soorten dieren en planten. Soms worden er zeepaardjes gespot, en ook enkele schildpadden hebben hier hun onderkomen. Op de foto’s een kleine impressie van het leven op het huisrif en de riffen rond Safaga. Met dank aan onze gasten/fotografen

Diving around Safaga with ‘Dory’

The Dory, our pride, is our own boat. From the hotel it is a short walk to the harbor where Dory is waiting for daily trips for the divers or snorkelers of that day. Dory is also equipped for people with disabilities. There is a lift on board to bring the diver easily in and out of the water, and the toilets / showers have an extra wide door and are spacious enough for a wheelchair. All this brightened up with a dory-painted wall.

In and around Safaga there are many nice, beautiful dive sites. Depending on the wind and in consultation with our instructor Moestapha and our captain Shasly, it is decided where to dive that day. When there is a lot of wind, you usually dive close to the lee of the bay. Here you have, among others, Abu Soma Garden, Gamal Kebir and Gamal Soraya, Tobia Arbaa, Tobiaa Kebir and Tobia Soraya. ‘Kebir’ stands for ‘big’, ‘Soraya’ means ‘small’. Tobia Arbaa (4) is also called Tobia 7 pinnacles. There are in fact 4 pillars at the bottom, but some are split, and so there are 7 strikers.

Outside the bay you will find, among others, Panorama reef, Middle reef, Shaab Sheir, Abu Kafan. All very nice reefs and dropoffs. And of course there is also the wreck of the Salem Express. This is a 100m long car / ferry boat. A regretful tragedy took place in 1991 in the middle of the night. This is a maritime grave of many people, therefore we ask to dive with respect at this place. The wreck is between 12 and 30 meters deep and starts to be nicely overgrown with corals and sponges. You do not have to go inside to have a nice dive.
We also have our house reef. A mystical place with many species of animals and plants. Sometimes seahorses are spotted, and also some turtles have their accommodations here. On the pictures a small impression of life on the house reef and the reefs around Safaga.Thanks to our guests / photographers

Wandeling in Safaga-city

safaga

Een aanrader voor wie het dagelijkse leven in Safaga eens van naderbij wil zien.
Met zijn 35.000 inwoners toch niet zo klein. Safaga was een zeehaven die verbonden was door een reguliere cruiseschip-servicelijn. De havenstad werd gesticht tussen 282 voor Christus en 268 voor Christus, oorspronkelijk Philotera (Φιλοτέρα) genoemd door de Grieks-Egyptische farao Ptolemeus II Philadelphus, die de stad naar de naam van zijn overleden zuster noemde. Met veel fosfaatmijnen wordt het beschouwd als het exportcentrum voor fosfaten. Later is er het toerisme bijgekomen, vooral kite-surfen en duiken zijn heel populair in Safaga.
Vorige week bracht Ahmed enkele gasten naar het centrum van Safaga. Een bezoekje aan de plaatselijke groenteboer en bakker. Vooral tijdens ramadan worden veel zoetigheden gemaakt bij de lokale banketbakker. Die kleine pannekoekje worden dubbel geplooid en daardoor ook ‘oren’ genoemd. En inderdaad na een kleine demonstratie van Ahmed, zie je meteen waarom… Verder kuieren we naar rietsuiker perserij. Een fris glaasje versgeperst riet smaakt verfrissend. Nog wat uitleg over het dragen en geven van goud, even binnenwippen om een galabya te bestellen bij de kleermaker, ondertussen eens meekijken bij de domino-spelende mannen. En een souveniershop waar een je kan genieten van een hibiscus – of zwarte thee.
Met heel wat uitleg over Safaga en de egyptische tradities vertrekken we terug naar het hotel.
Leerrijk en gezellig.

Walk in Safaga city
A must for those who want to take a closer look at the daily life in Safaga.
With its 35,000 inhabitants a not so small city. Safaga was a seaport that was connected by a regular cruise ship service line. The port city was founded between 282 BC and 268 BC, originally named Philotera (Φιλοτέρα) by the Greek-Egyptian pharaoh Ptolemy II Philadelphus, who named the city after the name of his deceased sister. With many phosphate mines it is considered the export center for phosphates. Later there is tourism added, especially kite-surfing and diving are very popular in Safaga.
Last week Ahmed brought some guests to the center of Safaga. A visit to the local greengrocer and baker. Especially during Ramadan many sweets are made by the local pastry chef. That little pancake is folded twice and therefore also called ‘ears’. And indeed after a small demonstration by Ahmed, you immediately see why … We are also strolling to a cane sugar press. A glass of freshly pressed canes tastes refreshing. Some more information about wearing and giving gold, just pop in to order a galabya at the tailor, meanwhile watch the domino-playing men. And a souvenir shop where you can enjoy a hibiscus or black tea.
With a lot of explanation about Safaga and the Egyptian traditions we leave to the hotel.
Educative and cozy.

Een week vol ervaren duikers

ervaren duikers

NL | Een paar weken terug hadden we een groep vol ervaren duikers, waaronder deze 3 toffe duikers:

Papa Dirk behaalde zijn 1000ste duik en zoon Dennis zijn 500ste. Een paar dagen erna dook Rini haar 1500ste duik.

De taarten mochten uiteraard niet ontbreken, en een feestje was een feit. Rini trakteerde met bitterballen op de boot, hmmmm, dat was lekker….
Tijdens deze week hadden ze ook nog eens dolfijnen op bezoek, die hen waarschijnlijk al een beetje zagen als soortgenoten. Of kwamen die gewoon ‘proficiat’ zeggen? Rini, Dirk en Dennis geproflexiteerd en op naar het volgende mooie getal.

ENG | A few weeks ago we had a group full of experienced divers, including these 3 great divers :

Papa Dirk got his 1000th dive and his son Dennis his 500th dive. A few days later, Rini plunged her 1500th dive.

The cakes could not be missing of course, and a little party was a fact. Rini also treated bitterballen on the boat, hmmm that was tasty.
During that week they also had visit of dolphins, who probably saw them a bit like their own kind, or did they just say ‘’mabrouk” ?
Rini, Dirk and Dennis congratulations and up to the next beautiful number.

Nemo shop

nemo shop

De Nemo shop bevind zich naast de dive-office. Iedereen is welkom tussen 08.00-12.00 en 14.00-18.00 uur
Naast leuke nemo t-shirts, polo’s en sweatshirts hebben we ook leuke nemo handdoeken, rugzakken, haarbanden, zonnebrillen ook supertoffe sierraden.
Sleutelhangers zijn er ook in allerhande maten en modellen. En voor de jonge nemo-fans hebben we ook leuke gadgets als magneten, buttons, potloodtops, koffietassen en kofferlabels met…hoe kan het anders, Nemo en Dory erop.
Verder hebben we nog koffietassen, puzzels en potloden, die wij verkopen als steun voor de plaatselijke ‘ Safaga school for mentally handicapped children’.

Zoek je een leuk kadootje voor iemand, spring gerust eens binnen.

 

The Nemo shop is located next to the dive office. Everyone is welcome between 08.00-12.00 and 14.00-18.00 hours
In addition to nice nemo t-shirts, polo shirts and sweatshirts, we also have nice nemo towels, backpacks, hair bands, sunglasses and super cool jewelery.
Key rings are also available in all kinds of sizes and models. And for the young nemo-fans we also have nice gadgets like magnets, buttons, pencil tops, coffee bags and luggage tags with … how else, Nemo and Dory on it.
We also have coffee bags, puzzles and pencils, which we sell as support for the local ‘Safaga school for mentally handicapped children’.

Are you looking for a nice gift for someone, just jump in.

 

Daar gaat ze

daar gaat ze

Daar gaat ze… na 2 jaar springt Sofie terug het water in. Dit kwam een beetje naar aanleiding van ‘wat doe ik toch in Egypte, ik heb zonne-allergie, heb wat vrees voor de diepte en heb last van mijn oren bij het duiken…’ Dan toch nog even de stap wagen met Bert. En…daar gaat ze. Goeie duik Sofie en Bert. Word vervolgd…

 

There she goes … after 2 years Sofie jumps back into the water. This came a bit as a result of ‘what do I do in Egypt, I have solar allergy, have some fear for the depth and have problems with my ears when diving …’ Then take a step with Bert. And … there she goes. Good dive Sofie and Bert. To be continued…

Geslaagd voor Advanced Open Water

Advanced Open Water

NL | Marnick, Geert en Juul proficiat met het behalen van jullie Advanced Open Water.
De 3 vrienden hadden besloten om samen de volgende stap te zetten, en … met succes.
Mabrouk en succes met jullie verdere duikcarriere.

ENG | Marnick, Geert and Juul congratulations on obtaining your Advanced Open Water.
The 3 friends had decided to take the next step together, and … successfully.
Mabrouk and success with your further diving career.

Onze tuin

tuin

Onze tuin, we zijn er best wel trots op…
En de planten en bloemen genieten van hun nieuwe onderkomen.
Lekker keuvelen onder het genot van een drankje onder de flamboyant-boom of onder de super-wind-sterke nieuwe pergola.
Limoentjes groeien a volonte, de sinaasappels zien er leuk uit, maar zijn blijkbaar niet te vreten. Ik heb er, na al die gekke-bekken-trekkende sinaasappel-eters, niet veel zin in.
Vijgen en dadels zijn er ook te vinden.  Zelfs kleine aarbeien hadden we, maar helaas vinden de vogels die ook lekker.
Een super plant in onze tuin is zeker en vast de aloe-vera plant, te veel zon opgedaan en geen after-sun in de buurt…aloe-vera verzacht en verkoelt de huid heel goed.
Munt hebben we natuurlijk ook, om die lekkere mojito’s te maken. Of een ultra gezond munt-theetje.

Bloemetjes, vlinders, fruit, kruiden…alles vind je in onze tuin, dankzij de groene vingers van Sofie en onze tuinman Mahmoud.

Our garden, we are quite proud of it …
And the plants and flowers enjoy their new home.
Cozy chatting, while enjoying a drink, under the flamboyant tree or under the super-wind-strong new pergola.
Little lemons grow exuberant, the oranges look nice, but are apparently not to eat. I don’t even want to try them after all those crazy funny faces from the orange eaters.
Figs and dates can also be found there in our garden. Even small strawberries we had, but unfortunately the birds also like them.
A super plant in our garden is certainly the aloe vera plant, too much sun and no after-sun in the neighborhood … aloe-vera softens and cools the skin very well.
Of course we also have mint, to make those tasty mojitos. Or an ultra-healthy mint tea.

Flowers, butterflies, fruit, herbs … everything is in our garden, thanks to the green fingers of Sofie and our gardener Mahmoud.

Twee Advanced Open Water duikers

advanced open water course

We hebben er twee gloednieuwe Advanced Open Water duikers erbij.
Deze 2 tieners, Gijs en Femke, hebben hun Padi Advanced Open Water behaald.
Gijs en Femke, broer en zus, hebben dit met glans behaald. Zeer leergierig en oplettend, met soms een grap ertussen, dit hebben ze prima gedaan. Yvonne, de instructrice, was heel blij met dit duo.
Want het was ook echt een duo, ze werkten ook heel goed samen.
Van papa Theo en mama Mieke, met wie ze al verschillende duikvakanties ondernomen hadden, hebben ze ook al veel geleerd.
Eerste maal duiken in Egypte voor de tieners… Femke was laaiend enthousiast na haar eerste duik in de rode zee, want ze had voor het eerst een “Nemootje” in levende lijve ontmoet. Gijs was heel fier na de nachtduik want hij had telkens 1 vis meer gespot dan zijn zusje.
Gijs en Femke, proficiat. Ik heb zo het gevoel dat het niet stopt bij Advanced Open Water voor jullie.
Ik wens jullie beiden een fijne duikcarrière toe.

We have two brand new Advanced Open Water divers
These 2 teenagers, Gijs and Femke, get their Padi Advanced Open Water.
Gijs and Femke, brother and sister, have achieved this with brilliance. Very eager to learn and attentive, sometimes with a joke in between, they did it very well. Yvonne, the instructor, was very happy with this duo.
Because it was really a duo, they also worked very well together.
From daddy Theo and mama Mieke, with whom they had already taken several diving holidays, they also learned a lot.
First time diving in Egypt for the teenagers … Femke was wildly enthusiastic after her first dive in the Red Sea, because she had met a “Nemootje” for the first time. Gijs was very proud after the night dive because he spotted always 1 fish more than his sister.
Gijs and Femke, congratulations. I have the feeling that it does not stop at Advanced Open Water for both of you.
I wish you both a nice dive career.