Groot onderhoud aan de Dory | Major maintenance on the Dory.

Groot onderhoud

NL | Zoals ieder jaar is het in de wintertijd de beste gelegenheid om de Dory in het “dry dock” op de wal te zetten voor het onderhoud. Twee weken zijn er nodig om alle voorziene zaken te repareren en te verbeteren. Zowel de houtspecialisten van de werf als de vaste bemanning van de Dory zijn druk in de weer om alles binnen de geplande tijd af te krijgen zodat straks na het werk het prachtige duikschip weer “spik en span klaar” ligt om met de duikgasten van Nemo op pad te gaan.

Door Johannes Veldkamp  december 2017, Dank je Johannes voor de foto’s en het verhaaltje.

ENG | Like every year, it is the best opportunity in the winter season to put the Dory on the shore for maintenance in the dry dock. Two weeks are needed to repair and improve all anticipated items. Both the yard’s wood specialists and the Dory’s permanent crew are busy to finish everything within the planned time so that after the work the beautiful dive ship will be ready and ready to set off with Nemo’s diving guests. to go.

By Johannes Veldkamp December 2017, thank you Johannes for the photos and the story.

Een duik op Panorama Rif / A dive on Panorama Reef with Nemo Dive Club & Hotel

De laatste week ben ik nog eens meegeweest met de ” Dory” om een paar duiken te maken. Er stond een redelijke wind, maar toch besluit de kapitein naar Panorama Rif te varen. Een gelukkige keuze. Wij kwamen aan bij het rif  en er was geen andere boot met duikers. Beter voor ons, wij komen tenslotte om visjes en koraal te kijken en willen liever geen andere duikers. We beginnen de duik op het zuidplateau. Eerst even naar de waaierkoralen op 25 meter diepte en dan naar de oostkant van het rif. Gelukkig hebben we geen stroming tegen. We vinden tussen het koraal een grote paarse steenvis. Sommige duikers moeten goed kijken voordat ze in de gaten hebben wat er ligt. De tweede duik was vanaf de noordkant, een stromingsduik, maar er was hgeen stroming en we moesten het hele stuk zwemmen. We zagen op het plateau echt een hele grote doopvontschelp. Ik denk dat hij zeker 60 cm lang was. En natuurlijk zijn deze weekdieren altijd spectaculair gekleurd. Al met al een hele leuke dag.

Last week I decides to go with the “Dory” to make some dives. There was a fair wind, but the captain decided to sail to Panorama Rif. A happy choice. We arrived at the reef and there was no other boat with divers. Better for us, we finally come to see fish and coral and would rather not see much other divers. We start the dive on the south plateau. First, we have want to see the gorginia fan corals at 25 meters depth and then to the east side of the reef. Fortunately, there is no strong current. We find a large purple stonefish between the corals. Some divers should look carefully before they see what’s kind of fish it is. The second dive was from the north side, a drift dive, but there was no current so we had to swim the whole part. We really saw a big big-giant clam on the plateau. I think he was definitely 60 cm tall. And of course, these molluscs are always spectacularly colored. All in all a very nice day.