Maak kennis met Nancy, onze nieuwe Nemo Office & Shop manager

nancy

Vanaf januari 2018 treft u een nieuw gezicht aan in Nemo Office & Shop. Vanaf het begin dit jaar komt Nancy ons team versterken. Nancy zal u helpen met de meest uiteenlopende zaken. Om alvast kennis te maken met Nancy vertelt ze graag wat over haarzelf…

Hallo ik ben Nancy, de nieuwe Nemo Office & Shop manager

Ik werkt ruim 7 jaar in Hurghada als Florist. Mijn bedoeling was om 7 jaar geleden carrière te maken in de duikindustrie. Helaas zat het me niet mee en richten mijn pijlen op een carrière in de bloemen. Uiteraard bleef het duiken me trekken. Ik had immers wat ervaring mogen opdoen tijdens Liveaboards en al veel mooi onderwaterleven mogen zien.

In oktober 2017 viel mijn oog op een advertentie op Facebook. Nemo Dive Club & Hotel zocht een Office & Dive shopmanager. Hmmmm…. Is het kalme Safaga ten opzichten van het turbulente Hurghada wel wat voor mij? Veel getwijfeld en uiteindelijk toch de beslissing genomen. “IK GA NAAR SAFAGA!”

Geen spijt. Ik kwam terecht in een duikers atmosfeer met leuke collega’s en gasten. Ik hoop dat ik nog lang zal genieten van het kalme Safaga, de duikers en Nemo Dive Club & Hotel. Misschien ontmoeten we elkaar snel tijdens uw bezoek aan Nemo Dive Club & Hotel.

Met vriendelijke groeten,

Nancy
Nemo Office & Shop manager


From January 2018 you will find a new face in Nemo Office & Shop. Nancy joined our team from the beginning of this year. Nancy will help you with the most diverse issues. To get to know Nancy, she talk about herself …

Hello iˈm Nancy, the new Nemo Office & Shop manager

I have been working in Hurghada for more than 7 years as a florist. My intention was to make a career in the diving industry 7 years ago. Unfortunately, I did not happen and i focus my arrows on a career in the flowers. Of course, the diving continued to attract me.  After all, I had the opportunity to gain some experience during Liveaboards and I admired a lot of beautiful marine life.

In October 2017, I saw an advertisement on Facebook. Nemo Dive Club & Hotel was looking for an Office & Dive shop manager. Hmmmm …. Is the calm Safaga compared to the turbulent Hurghada something for me? Many doubted and finally made the decision. “I GO TO SAFAGA!”

No regrets. I ended up in a diving atmosphere with nice colleagues and guests. I hope that I will enjoy the calm Safaga, the divers and Nemo Dive Club & Hotel for a long time. We might meet soon during your visit to Nemo Dive Club & Hotel.

Best regards,

Nancy
Nemo Office & Shop manager