Een baby schildpad / A baby turtle @ Panorama Reef

Vorige week lag de Dory geankerd aan Panorama Rif. We zouden net gaan klaarmaken voor de tweede duik aan de Noordzijde. Opeens klinkt er vanaf de boot een gil. Een van de crewleden van de boot ziet een schildpad aan de oppervlakte. Maar hoe we ook kijken, in eerste instantie zien wij de schildpad niet. Wat blijkt nu, het is een baby schildpadje, ongeveer 10 cm groot. We hebben geen foto kunnen maken gezien de golven. En natuurlijk hebben wij het schildpadje niet aangeraakt. De bijgevoegde foto dient alleen ter illustratie.

Last week, the Dory anchored Panorama Rif. We would just go for the second dive on the north side. Suddenly there is a scream from the boat. One of the crew members sees a turtle on the surface. But how we look, at first we do not see the turtle. What turns out now, it’s a baby turtle, about 10 cm tall. We cannot take a picture considering the waves. And of course we did not touch the turtle. The attached photo is for illustrative purposes only.